Målet med fjellsikring er i hovedsak å forhindre ulykker og å sikre infrastrukturen i forbindelse med samferdsel. Faget fjell- og bergsikring dekker bl.a. arbeidsoppgaver som fjellrensk, boring, bolting, sikring med ulike typer nett og sprøytebetong.
Engen Fjellsprenging AS har utstyret som trengs for å utføre alt fra de minste til de største jobbene.

Vi benytter oss av lift og andre maskiner der dette er mulig. Har arbeidsområdet begrenset tilgjengelighet må oppgavene utføres via arbeid i tau. Dette er noe av det som gjør jobben som fjellsikrer til en av Norges tøffeste og mest spektakulære jobber.